Ziya Paşa Eserleri ve Biyografisi

Ziya Paşa

Ziya Paşa, doğduğu zaman Abdülhamid Ziyaeddin olarak isim almıştır. 1829 yılında Osmanlı Devleti toprakları içerisinde bulunan İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şair ve gazeteci kimliği ile bilinir, bunların yanı sıra fikir insanı olarak da adlandırılır. Osmanlı Devleti sınırlarında 1800’lü yıllar için en değerli kişilerden birisi olarak görülür. Tanzimat Dönemi içerisinde en çok yazılar sunan şair olarak bilinir. Batılılaşma kelimesi ilk kez bu yazar tarafından dile gelmiştir. Eğitimine İstanbul’da başlamış ve bütün eğitimi boyunca aynı şehirde kalmıştır. Eğitim hayatı içerisinde Farsça ve Arapça dillerinde kendisini geliştirmiştir. Almış olduğu dil dersleri sayesinde yazarlık konusunda oldukça gelişmiştir.

Ziya Paşa’nın Kariyeri

Ziya Paşa bir müddet katip görevinde çalışmış ve bu sırada dil konusunda kendisini bir hayli ilerletmiştir. Bu sayede çeviriler yapmaya başlamış ve yabancı bir eseri dilimize çevirmiştir. Yapmış olduğu çeviri ile birlikte ilk manzum çeviriyi gerçekleştiren kişi ünvanını almaya hak kazanmıştır. Devamında kendisini daha da ilerletmiş ve Fransızcadan birçok eseri dilimize çevirmeye başlamıştır. Saray içerisindeki görevleri 1859 yılında sadrazamın ölümünden sonra sonlandırılmıştır. Başka yerlerde görevler almış ve saray dışında çalışmalarına devam etmiştir. Terci-i Bend isimli eseri ile birlikte ilk kez tanınmaya başlamıştır. Bu eserin içerisinde yönetimdeki kişiler eleştirilmiş ve memnuniyetsizliğini dile getirmiştir. Mutasarrıf olarak göreve gelen şair, bu görevinde Paşa ismini de almıştır. Burada çocuğunu yaşamını yitirmiş ve Amasya’ya dönmüştür. Ardından Canik ve İstanbul’da da görev almış, bu süre zarfında eşi de yaşamını yitirmiştir.

Ziya Paşa’nın Hayatı

Ziya Paşa, hükümete karşı olan düşünceleri ile daima ön plana çıkmış ve yurtdışında da ilgi görmüştür. Yurtdışından kendisine ve arkadaşlarına para desteği yapılacağına dair yazılar gelmiştir. Aynı yazılar içerisinde oraya gidebilecekleri ve ailelerini de alabilecekleri belirtilmiştir. Bu teklifi kabul etmiş ve İtalya’ya gitmişlerdir. 1867 yılında Fransa’ya gitmiş ve buradaki gruplarının sözcüsü olarak görev almıştır. Ardından Londra ve Brighton’a gitmiş, şiirlerini burada yayınlamaya devam etmiştir. Uzunca yıllar yurtdışında kalmış ve 1872 yılında ülkesine geri dönmüştür. Ülkesine döndükten sonra çeşitli memurluk görevlerinde çalışmaya başlamıştır. Bu süre zarfında maddi zorluklar çekmiştir, ancak daima hükümet ile görüşme halinde olmuştur. 1876 yılında çıkan anayasada birçok değişiklik yapmış ve kendi doğruları ile yasalara yön vermiştir. Bu davranışından sonra uzak yerlerde valilik ile görevlendirilmiştir. Siroz hastalığına yakalanmış, 1880 yılında bu hastalığa yenik düşmüştür. Valilik esnasında yaşamını yitiren Ziya Paşa, Adana’da gömülmüştür.

Ziya Paşa’nın Eserleri

  • Harabat
  • Terki-i Bend
  • Defteri Amal
  • Şiir ve İnşa
  • Eş’ar-o Ziya
  • Veraset Mektupları
  • Rüya
  • Zafername

Related Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir