Yunus Emre Kimdir? Eserleri ve Biyografisi

Yunus Emre

Anadolu’da tanınan Türk şiirinin oldukça eski olan öncülerinden biridir. Tasavvuf ve halk şairi olarak bilinir.

Yunus Emre Kimdir?

1238 yılında dünyaya gelmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti dağıldıktan sonra Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yetişmiştir. Ankara’da Taptuk Emre Dergâhında yaşam sürmüştür.

Yunus Emre’nin Hayatı

Türk tasavvuf edebiyatında oldukça önemli şairlerden biridir. Kendine has bir anlatım tarzı benimsemiştir. Tekke şiir geleneğine uygun olarak özgün bir söyleşiyle anlatmıştır. Yalnızca halk ve tekke şiirini e etkilememiştir. Bunun dışında divan şiirine de etki etmiştir. Ele aldığı konular genellikle ölüm, doğum, ilahi adalet gibi pek çok konu olmuştur. Çağına uygun bir düşünüş biçimi vardır. Yunus Emre’nin şiirleri söylendiği ve yazıldığı zamandan bu yana oldukça çok kişi tarafından ezberlenmiştir. 14. Yüzyıldan sonra ise Rumeli ve Anadolu coğrafyasına da iyice yayılmıştır. Yunus Emre özellikle 20. Yüzyılda çok fazla dikkat çekmiştir. İnsan sevgisini yansıtmasından ötürü de farklı bir gözle değerlendirildi. Hatta UNESCO da doğum yılının 750.yıl dönümünü 1991 yılında anmıştır.

Yunus Emre’nin şiirlerine bakıldığında ise adının Yunus olduğunu söyler. Ama adının önüne farklı kelimeler de eklemiştir. Emre lakabı ise aşık anlamına gelir ve şiirlerinin bir kısmında da yer alır. Yunus Emre’nin tam olarak nerede doğduğu ise net değildir. Anlatılan rivayetlere göre de Taptuk Emre Dergâhına giderek daha olgun bir hale gelmesi olmuştur. Aynı zamanda dergâha da oldukça hizmette bulunmuştur. Eski kaynaklara göre de Emre’nin ümmi olduğuna dair bilgiler vardır.  Yunus Emre’nin aldığı eğitim ise oldukça iyidir. Ama medresede eğitim alıp almadığı kesin değildir. Daha çok Tanrı mektebinde ders okuduğunu ifade etmiştir.

Bazı kaynaklara göre de Yunus Emre’nin pek çok yer dolaştığı biliniyor. Ama seyahatlerinin net bir sebebi bulunmuyor. O zamana göre yapmış olduğu seyahatler ise sufilerin hayatında nefis terbiyesini gösteren önemli bir unsurdu. Yunus Emre’nin mezarının tam olarak nerede olduğu bilinmese de pek çok yerde ona ait makamlar bulunuyor. Hatta Azerbaycan’ın Şeki şehrinde bile Yunus Emre’ye ait bir makam vardır. Yunus Emre birçok kişi tarafından şiirleriyle bilinir ve sevilir.

Yunus Emre’nin Eserleri

  • Divan

Bütün şiirlerinin toplandığı eserin adıdır. Aynı zamanda eserleri hece ve aruz ölçüsüyle birlikte yazılmıştır.

  • Rishaletü’n Nushiye

Bu eser ise mesnevi tarzında yazılmış bir eserdir. Eserin yazıldığı tarih ise söylenenlere göre 1307 yılıdır. Toplamda 573 beyitten oluşan bu eser dini ve tasavvufi bir kitaptır. Türkçe ’de ise bu kelime öğütler kitabı anlamına geliyor.

Yunus Emre aynı zamanda pek çok esere de konu olmuştur. Ayrıca adına açılan türbe, vakıf, enstitü gibi pek çok farklı yerler de bulunuyor.

Yunus Emre’nin Aldığı Ödüller

Almış olduğu herhangi bir ödül bulunmuyor.

Related Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir