Şeyh Galip Eserleri ve Biyografisi

Şeyh Galip

Şeyh Galip olarak bilinin şairin asıl ismi Galib Mehmed Esad Dede olarak resmi evraklarda yer almıştır. 1757 yılında İstanbul sınırları içerisinde dünyaya gelmiştir. 3 Ocak 1798 yılında hayata gözlerini yuman şair, Türk divan edebiyatına yaptığı katkılar ile bilinir. Tasavvuf konusu ile yakından ilgilenmiş ve kendisini geliştirmiştir.

Şeyh Galip Hayatı

1757 senesinde dünyaya gelen şaire o dönemlerde Mehmet diye seslenirlermiş. Şairin babasının adı Mustafa Seyyid, annesinin ismini ise Emine Hanım’dır. Eğitimini Galata Mevlevihanesi içerisinde almış ve kendisini oldukça ilerletmiştir. Hoca Neşet Efendi ve Şeyhi Hüseyin Dede isimli eğitimli kişilerden aldığı eğitimler ile şiire karşı ilgisi artmıştır. Edebiyatın yanı sıra dil ile de ilgilenmiş ve henüz genç iken ilk şiirlerini kaleme almıştır. Şeyh Galip 24 yaşına geldiği zaman bir kitap oluşturabilecek kadar çok şiiri olmuştur. 1791 yılında şeyh olarak eğitim gördüğü yerde görevlendirilmiş, yedi sene boyunca burada görevine devam etmiştir. 1798 yılında hayatını yitirince, eğitim verdiği yerin bahçesine gömülmüştür.

Şeyh Galip Kariyeri

Şeyh Galip kendi mahlasları ile yazmış olduğu bütün eserlerini bir araya getirmiştir. Bu divanını topladığı zaman henüz 24 yaşında oldukça genç bir şairdir. Sembolizmi Türk yazıları içerisine katmış ve bunun temsilcisi olarak yer almıştır. Kendisine ait birçok manzum bulmuş ve Divan Edebiyatı’nın gidiş yolunda çok etkisi olmuştur. Gelişimleri sağlasa bile klasik yazım tarzından vazgeçmemiş, daima gelenekçi bir yazım tarzını elinde tutmuştur. Tasavvufu eserlerinde hiçbir zaman ayırmamış, daima yazılarının içerisinde yer vermiştir. Geleneksel olarak şiirler yazan son kişi olarak tarihe geçmiştir.

Şeyh Galip Eserleri

  • Divan
  • Hüsn ü Aşk
  • Şerh-i Cezire-i Mesnevi
  • Es-Sohbetü’s-Safiyye
  • Zübde-i alem

Related Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir