Ömer Hayyam Eserleri ve Biyografisi

Ömer Hayyam

Ömer Hayyam 18 Mayıs 1048 tarihinde Nişabur’da dünyaya gelmiş olan şairdir. İranlı olan şair aynı zamanda astoronomi, matematik ve felsefe ile de ilgilenmiştir. Bilim ve felsefe ile aynı anda ilgilenmiştir, kendisini her alanda başarı ile göstermiştir. Hayatı boyunca iki önemli alimden eğitim almış ve bir ömür ikisi ile de görüşmelerini sürdürmüştür.

Ömer Hayyam’ın Hayatı

Ömer Hayyam tarihte yazılı bazı kaynakların aksine Hasan Sabbah ile aynı anda okul okumamıştır. Hatta ondan büyük olup, eğitimini ondan yıllar önce gerçekleştirmiştir. Ömer Hayyam evreni tanımak ve gizemini çözmek için çaba göstermiştir. Bu çabası ile birlikte batıya daha çok yaklaşmış ve inançlarından uzaklaşmıştır. İslamiyet’in hakim olduğu anlayıştan uzak durmaya başlamış ve kendi fikirlerini dile getirmeye başlamıştır. Tamamen kendi fikirlerinden oluşan şiirler yazmış ve bunları olduk edebi bir halde yazıya dökmüştür Hayatında edebiyatı her zaman ayrı bir yerde tutmuştur.

Ömer Hayyam’ın Kariyeri

Ömer Hayyam matematik alanına oldukça büyük yenilikler getirmiştir. Matematik ile yakından ilgilenmiş ve bilinmeyene verilen ismi bulmuştur. Arapçada kullanmış olduğu bilinmeyen anlamı, diğer dillere Xay şeklinde çevrilmiştir. Zaman içerisinde bunun kısaltması kullanılmış ve denklemler içerisinde x bilinmeyeni ortaya çıkmıştır. Matematik alanında günümüzde aktif olarak kullanılan binomu bulan ilk kişidir. Bu nedenle matematikteki terimlerin babası olarak da anılır.

Ömer Hayyam şiirlerinde düzenden daha çok keyifleri ile ön plana çıkmıştır. Bu nedenle yazmış olduğu rubailer ile ismi çok anılır. Eski zamanlarda yaşayan kişilerin birçoğunun doğum günü tam olarak bilinmez, fakat Hayyam bu konuda bir değişiklik yapmıştır. Takvim hesaplamalarında oldukça iyi olmuş ve kendi doğum tarihini bulma konusunda başarılı olmuştur. Rubailerinin içerisinde daha çok yaşam ve insan ile ilgilenmiş, bu ikiliyi her açıdan ele almıştır. Devlet ve Allah konularında da kendisine ait fikirlerine, yazılarında yer vermiştir.

Fikirleri konusunda tamamen bağımsızlığı ele almış ve bulunduğu dönemden etkilenmemiştir. Eski zaman şairlerinden ya da çevresindekilerden etkilenmek yerine özgünlüğü tercih etmiştir. Ömer Hayyam kendisine konulmuş olan sınırları aşmayı istemiş ve daha ötesi için hep merak içinde olmuştur. Dünya ve doğumu kendisi anlamaya çalışmış, kendi içerisinde bir yorum oluşturmuştur. Yaşadığı 11. Yüzyıla ait olmamış daima daha ilerisini düşünebilen bir insan olmuştur. Bu nedenle bütün dünya tarafından tanınan bir filozof haline gelmiştir. Filozof olmasının en büyük nedenlerinden birisi de düşünmenin o dönemlerde yasak olmamasıdır. Felsefe ile ilgilenmek bir bilim olarak düşünülmüş ve düşünceler barındırmak normal karşılanmıştır. Ömer Hayyam tarafından yapılmış olan Celali Takvim uzunca bir süre varlığını sürdürmüştür. Pascal üçgeni teoremlerinin ilk babası olarak bilinir ve bilinmeyen birçok çalışması da mevcuttur. Tarih içerisinde ilk kez savaşa hayır diyen kişilerden birisi olmuştur. Bu nedenle tarih kitaplarında birçok ilk konusunda kendisine yer verilmiştir. Matematik ve felsefe konusunda attığı adımlarla tarihe yön vermiştir.

Ömer Hayyam’ın Eserleri

 • Fil Mutayat
 • Eş’arı bil Arabiyye
 • Nizamülmülk
 • Abdurrahman’el Neseviye Cevab
 • Mizan’ül Hikem
 • Fil Cevab Selaseti Mesail ce fi Keşfil Hicab
 • Levazim’ül Emkine
 • Risaletün fi’l Kevn vet Teklif
 • Muhtasarun fi’t Tabiiyat
 • Risaletün fi Vücud
 • Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat
 • Risaletün fil İhtiyal li Marifet
 • Nevruzname
 • İlm-i Külliyat
 • Müşkilat’ül Hisab
 • Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele
 • Kitabün fi’l Burhan ül Sıhhat-ı Turu kül Hind
 • Ziyc-i Melikşahi

Related Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir