Mevlana Celaleddin-i Rumi Eserleri ve Biyografisi

Mevlana Celaleddin Rumi

Eylül 1907 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. 17 Aralık 1273 tarihinde vefat etmiştir. Müslüman Şair İlahiyatçı ve kendisini bir Ulus’ta veya etnik kimlikle sınırlı kalmayacak pek çok farklı milletlere ulaşmıştır. 700 yılı aşkın süredir takdirle karşılanmış birisidir. Kıtalara aşmış aşan bir etkisi vardır Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok tanınan ve en çok satan Şair ünvanına sahiptir.

Çoğunlukla Farsça kelimeler almış olduğu eserlerinde bu nadiren olsa da Türkçe-Arapça ve Rumca kullanmıştır. Konya’da yazmış olduğu Mesnevi Fars Dili ile en büyük şehirlerinden biri olarak nitelendirilir. Eserlerinde yazılmış orijinal hali sebebiyle büyük İran’da ve Farsça konuşan yerlerde okunur. Eserlerin çevrilmesi sebebiyle Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Asya’da Azerbaycan’da yaygın bir şekilde okunur.

Kimliğe 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan’da Berk bölgesinde kasabasında doğmuştur. Berk Emir’i Mümine Hatun olan babaannesi vardır. Babası alemlere sultanı unvanı ile tanınmıştır. Büyükbabası Ahmet hatibi oğlu Hüseyin hatibidir. Tacik Fars Türk olduğu yönünde eleştiriler ya da görüşler mevcuttur. Sultanı lakabı ile alınmış olan Bahaeddin veledin oğlu olan Mevlana babasının ölümünden bir süre sonra 1232 yılında Konya’ya gelmiştir.

Mevlana unvanı Mevlana Celaleddin Rumi unvanı onu yükselmek maksadı ile söylenmiştir. Bir diğer lakabı Hüdavendigar ise Mevlana’ya babası tarafından verilmiştir. Sultan manasına gelir.

Celaleddin Rumi Rabbine olan ele alarak Rabbine duymuş olduğu aşkı ile ön planda çıkan birisidir.

Eserleri

Mesnevi, Büyük Divan, Divan’ı Kebir, Mevlana’nın yedi vaazı, Mektubat- mektuplar.

Bahaeddin veled halk üzerindeki etkisi tedirgin de çünkü bu insan iyi davranmış ve onlara zaman ayırabilecekleri yorumlar getirmiştir. Felsefe tartışmaların derslerinde kesinlikle girmezdi..

. Fahreddin Razi bu duruma çok kızmış ve onu Muhammed Türkçe şikayet etmiştir. Hükümdar Raziye çok sayarmıştır ona özel olarak itibar etmiştir. Babasının ölümünden sonraki dönemi ise Selçuklu sultanının buyruğu ve Bahattin veledi ısrarlarına Celaleddin Rumi babasının yerine geçmiştir. Bir süre fetva ve bazı vermiştir babasının öğrencilerinden Şemsi Şemsi Tebrizi ile buluşmuştur. Mevlana Celaleddin Rumi yıllar boyu çalışmalara sürmüşler. 25,700 beyitten oluşmuş 6 ciltlik bir bütünü vardır.

Related Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir