AHMET ARİF (1927-1991) Eserleri ve Biyografisi

Ahmet Arif

Ahmet Arif, 1927 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Toplumcu gerçekçi akımı benimseyen Arif, yaşamı boyunca ezilenin yanında olmuş ve birçok şiirinde bu temaları işlemiştir. Ortaya çıkardığı şiirlerinin neredeyse hepsi bestelenmiştir. Hayatı boyunca yazdığı şiirleri “Hasreteinden Prangalar Eskittim” başlığı altında bir kitapta toplamıştır.

Ahmet Arif Kimdir

Türk şair ve gazeteci olan Arif, İkinci Yenilerden sonra toplumcu gerçekçi şiirin temsilcilerinden olmuştur. Eserlerinde halka gerçekleri göstermek ve onları aydınlatmak için uğraşmıştır. Bunu sadece ve lirik bir dil kullanarak başarmıştır.

Ahmet Arif’in Hayatı

Asıl adı Ahmet Hamdi Önal olan Ahmet Arif, 23 Nisan 1927’de Diyarbakır Suriçi’nde dünyaya gelmiştir. İsmindeki “t” harfi yerinde “d” harfini kullanmayı tercih etmiş ve kendisini Ahmed Arif olarak tanıtmıştır. Kendisine Ahmed yerine Ahmet diyenlere  oldukça sinirlendiği bilinmektedir. Babası Kerkük göçmeni annesi ise Kürt bir ailenin kızıdır. Ahmet Arif 11 yaşındayken annesini kaybetmiştir.

İlkokula Diyarbakır’da başlamış ancak babasının işi nedeniyle Urfa’ya taşınmışlar ve eğitimine burada devam etmek zorunda kalmıştır. Aşiret yaşam biçimini, ata binmeyi ve silah kullanmayı burada öğrenmiştir. Ortaokul yıllarında şiir yazmaya merak salmış ve şiirlerini dönemin popüler dergisi olan “Yeni Mecmua”ya göndermiştir. Ancak dergiyi satın alamadığı için, şiirinin yayımlanıp yayımlanmadığını hiçbir zaman öğrenememiştir. Ortaokul eğitimini Urfa’da tamamladıktan sonra yatılı  lise eğitimini Afyon Lisesi’nde almıştır. Lise yıllarında onlarca kitap okumuş ve yazarları/ şairleri tanımaya başlamıştır. Lisede akşam boş saatlerde Behçet Necatigil, Cahit Külebi gibi isimlerle birlikte okumalar yapmışlardır. Ahmet Arif, okuduğu yazarlar içinde en çok Emile Zola’dan etkilenmiştir. Kendi düşüncelerini de Zola’nın etkisinde kalarak şekillendirmiştir.

Lise müdürü Ahmet Arif’in şiir yazmadaki yeteneği farketmiş ve onun seçtiği şiirlerden bazılarını, dönemin en çok okunan dergilerinden olan Seçme Şiirler Demeti’ne göndermiştir. Bir ay sonra kendi şiirini de bu dergide gören 16 yaşındaki Ahmet Arif’in edebi hayatı resmen başlamıştır. Liseden sonra askere gitmiştir. Askerden geldiğinde ise Ankara’da bir üniversitede felsefe bölümüne kaydolmuştur. Lisede okuduğu felsefei kitaplar sayesinde sürekli gerçeğe ve iyi olana ulaşmaya çalışmış, bu yüzden de felsefe bölümünü seçmiştir. Gün geçtikçe kendi üslubunu oluşturmaya başlamış ve eserlerinin kaynağının kendi vatanı ve kendi kökleri olması gerektiğine karar vermiştir.

Ahmet Arif, Varlık dergisine yayınlanması için bir şiirini göndermiştir. Türk edebiyatının en usta şairlerden olan Attila İlhan’ında aralarında bulunduğu jurilerin onayından geçen şiir dergide yayınlanmaya hak kazanmıştır. Bu şekilde şiirleri daha kitap haline getirilmeden halk arasında ün salmaya başlamıştır.

İkinci yeni sonrası toplumcu gerçekçi şairlerden olan Arif’in eserlerinin ana teması; vatanı, haksızlıklar ve direniş olmuştur. Şiirlerinde oldukça sade bir dil kullanmıştır. Eserlerinde toplumun resmini çizerken imgelere de yer vermiş ve lirizmi eserlerinden eksik etmemiştir. Yazdığı şiirlerin bazıları bestelenmiş; Ahmet Kaya ve Cem Karaca gibi ünlü sanatçılar tarafından seslendirilmiştir. Yazdığı bazı şiirler nedeniyle 2 yılı cezaevinde geçirmiştir. Cezaevinden çıktıktan sonra Ankara’da yalnız başına bir hayat sürmeye başlamıştır. 1991 yılına geldiğinde ise kendi evinde yalnız başına hayatını kaybetmiştir.

Ahmet Arif’in Eserleri

 1. Hasretinden Prangalar Eskittim
 2. Yurdum Benim Şahdamarım
 3. Cemal Süreyya’ya Mektuplar
 4. Leylim Ley
 5. Otuz üç kurşun
 6. Ay karanlık
 7. Unutamadığım
 8. Merhaba
 9. Onur da ağlar
 10. Karanfil sokağı
 11. Bir akşam üstüdür
 12. Suskun
 13. Hani kurşun sıksam geçmeden
 14. Terketmedi sevdan beni
 15. İçerde
 16. Vay kurban
 17. İsimsiz
 18. Tutuklu
 19. Haberin var mı taş duvar?
 20. Gözlerim
 21. Tutku
 22. Geçimsizlik

Ahmet Arif’in Aldığı Ödüller

Ahmet Arif’in kayda geçen bir ödülü bulunmamaktadır.

Related Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir